نکات حقوقی

شرایط عدم حق طلاق برای مرد⚡【سال1403】⚖️

در این مقاله قصد داریم که شرایط عدم حق طلاق برای مرد را به طور کامل توضیح دهیم. همچنین اطلاعات زیادی درباره این موضوع در اختیار شما قرار دهیم. در حقیقت حق طلاق یکی از اختیارات مرد است که به صورت شرعی و از لحاظ قانونی در اختیار مرد قرار دارد. یکی از مصادیقی که باعث عدم حق طلاق برای مرد می‌ شود ایجاد عسر و حرج برای زن است. برخی از شرایط عسر و حرج در قباله ازدواج ثبت شده است. برخی شرایط نیز وجود دارند توسط قاضی دادگاه عسر حرج شناخته می شود و به موجب آن ها حق طلاق از مرد سلب می‌ شود.

حق طلاق چیست؟

حق طلاق حقی است که به عنوان یک اختیار قانونی در اختیار مرد قرار دارد. به همین خاطر مرد قادر است که هر زمانی که بخواهد به زندگی زناشویی خود خاتمه دهد. در واقع این حق بر طبق ماده 1113 قانون مدنی کشور در اختیار مرد قرار گرفته است. بر اساس این ماده، مرد هر زمانی که اراده کند و بخواهد قادر است با پرداخت مهریه و دیگر حقوق مالی همسرش، زندگی زناشویی خود را به پایان برساند.

زن، دارای حق طلاق نیست و به همین خاطر قادر نیست که هر زمانی که بخواهد زندگی زناشویی خود را با همسرش خاتمه دهد. مگر زمانی که صالح نبودن مرد بر اساس قوانینی که در مفاد قوانین مدنی کشور وجود دارد، به اثبات برسد.
با این که حق طلاق به صورت قانونی در اختیار مرد است اما مرد می‌ تواند وکالت این حق خود را به کس دیگری واگذار کند. به عنوان مثال مرد می‌ تواند وکالت طلاق را به همسرش، وکیل قانونی و یا هر کس دیگری که بخواهد بدهد. کسی که از طرف مرد دارای حق وکالت در طلاق است می‌ تواند از جانب او برای طلاق اقدام کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه حق طلاق می‌ توانید به بهترین وکیل خانواده در تهران مراجعه کنید.
توجه به این نکته ضروری است اگر که مرد حق طلاق خود را در اختیار زن قرار دهد حق طلاق همچنان برای مرد باقی می‌ماند. یعنی مرد هم می‌ تواند هر زمانی که بخواهد و اراده کند همسرش را طلاق دهد. پس با دادن حق طلاق به زن حق طلاق مرد همچنان باقیست و این حق به صورت مطلق در اختیار زن قرار ندارد.

حق طلاق چیست؟

اعتیاد، از شرایط عدم حق طلاق برای مرد

یکی از مصادیق عسر و حرج، اعتیاد مرد است. به موجب اعتیاد مرد، زن قادر است که از همسر خود طلاق بگیرد. در واقع در صورتی که مرد دارای اعتیاد باشد، زن می‌ تواند برای درخواست طلاق اقدام کند و نیازی به قبول طلاق از طرف شوهرش ندارد.

بنابراین اگر که مرد دارای اعتیاد باشد زن قادر است به دلیل اعتیاد مرد تقاضای طلاق از دادگاه کند. اما زن برای طلاق از شوهر معتاد لازم است که با قوانین و شرایط طلاق از مرد معتاد آشنا باشد.

در واقع در صورتی مرد به خاطر اعتیاد حق طلاق خود را از دست می دهد که زندگی زن به خاطر اعتیاد مرد به صورت کامل مختل شود و ادامه زندگی برای زن میسر نباشد. همچنین اگر که مرد نسبت به ترک مواد مخدر بنا به تشخیص پزشک امتناع کند، زن قادر است که از مرد طلاق بگیرد. با اثبات این شرایط، حق طلاق از مرد سلب و طلاق از مرد برای زن قابل اجرا می‌ شود.

اثبات اعتیاد مرد برای دادگاه دارای اهمیت ویژه‌ ای است. لازم است که زن ادله خود را در زمینه اعتیاد مرد، برای دادگاه به خوبی شرح و مدارک کافی به دادگاه ارائه دهد. برای اثبات اعتیاد شوهر رجوع به مراکز ترک اعتیاد و دریافت گواهی مراجعه از این مراکز می تواند بسیار مناسب باشد. همچنین لازم است که مدارک پزشکی در رابطه با اعتیاد مرد موجود باشد.

شهادت شهود هم یکی از مواردی است که می‌تواند اعتیاد مرد را در دادگاه ثابت کند. شهادت یکی از دلایل بسیار محکم برای دادگاه تلقی می‌ شود. در گام بعدی لازم است که مصرف دوباره انواع مواد مخدر توسط مرد در دادگاه ثابت شود. در واقع برای طلاق زن و عدم حق طلاق مرد، مصرف مواد و اعتیاد مرد باید به گونه‌ ای باشد که زندگی زن دچار اختلال شده باشد. اگر که اعتیاد مرد به گونه‌ ای باشد که زندگی زناشویی زن مختل نشود، این امر مصداق عسر و حرج نیست و حق طلاق مرد همچنان پای برجا است. به همین خاطر نیاز است که ادله و مدارک کافی برای اثبات اعتیاد شوهر داشته باشید.

مفقود شدن مرد از شرایط عدم حق طلاق برای مرد

مفقود الاثر شدن مرد و ترک زندگی مشترک توسط او از شرایط عدم حق طلاق برای مرد است. چرا که این کار از مصادیق عسر و حرج برای زن می باشد. در واقع اگر که مرد زندگی زندگی زناشویی خود را ترک نماید، قادر نیست که تکالیف شرعی و قانونی خود را در قبال زن انجام دهد.

نکته: در صورتی با مفقود شدن زوج، حق طلاق از او سلب می‌شود که زن قادر نباشد نشان یا آدرسی از مرد بیابد.

شرایط عدم حق طلاق برای مرد بر اثر مفقودالاثر بودن او به استناد از ماده 1029 قانون مدنی کشور است. مفاد این قانون از این قرار است « هر زمان مردی به مدت زمان 4 سال کامل مجهول و مفقود الاثر باشد، همسر وی قادر است که درخواست طلاق نماید). در حقیقت مفقودالاثر، شخصی است که از غیبت او زمان بسیار زیادی بگذرد و در این زمان هم هیچ گونه خبری از او در دسترس هیچکس نباشد.

بر طبق ماده 1023 موجود در قوانین مدنی کشور پس از درخواست طلاق از جانب زن، لازم است که مشخصات مرد سه بار و در طی یک ماه در روزنامه‌ های کثیرالانتشار درج شود. با این کار ممکن است که اشخاصی که راجع به مرد دارای اطلاعات هستند، اطلاعاتی خود را به دادگاه ارائه دهند و با این کار دادگاه را از وضعیت مرد مطلع کنند. بعد از این که یک سال از درج آگهی در روزنامه‌ ها گذشت و خبری از مرد نشد دادگاه طلاق زن را جاری می‌ کند.

بعد از طلاق لازم است که زن عده خود را نگه دارد. اگر که مرد قبل از اتمام عده برگردد می‌تواند به همسرش رجوع کند. اما اگر که بعد از اتمام مدت زمان عده بازگردد نمی‌ تواند به همسر خود رجوع کند.

مفقود شدن مرد از شرایط عدم حق طلاق برای مرد

ترک انفاق از مصادیق عدم حق طلاق برای مرد

پرداخت نفقه از مواردی است که از نظر قانونی بسیار مهم است و ترک آن جرم محسوب می‌ شود. در واقع ترک انفاق از شرایط عدم حق طلاق برای مرد است. به خاطر مهم بودن ترک انفاق، این مسئله باعث مجازات‌ هایی مثل حبس تعزیری می‌ شود. با توجه به این که حق طلاق به صورت قانونی در اختیار مرد است اگر که زن بتواند ثابت کند که با وجود تمکین از مرد، همسرش نفقه او را نمی‌ دهد قادر است به استناد به این موضوع تقاضای طلاق کند. چرا که با ترک انفاق، زن در عسر و حرج قرار می‌ گیرد.

در واقع عدم حق طلاق برای مرد به خاطر ترک انفاق در مفاد ماده 1129 قانون مدنی کشور به روشنی بیان شده است. مفاد این قانون به این شرح است « اگر که شوهر نفقه زن را نپردازد زن قادر است برای طلاق به حاکم شرع مراجعه کند، در این شرایط حاکم شرع، شوهر زن را مجبور به طلاق می‌کند»

پس بنابر مفاد این ماده از قانون مدنی کشور در صورتی مرد با توجه به حکم دادگاه نفقه زن را نپردازد، و یا این که توانایی پرداخت نفقه زن را نداشته باشد حق طلاق از او سلب می‌ شود و و این حق به زن می‌ رسد. به همین خاطر زن قادر است که از محضر دادگاه درخواست طلاق نماید و با انجام روند قانونی در زمینه اثبات ترک انفاق مرد، طلاق خود را از مرد بگیرد. پس می‌ توان گفت که ترک انفاق یکی از شرایطی است که باعث عدم حق طلاق برای مرد می‌ شود.

خیانت مرد

مردان زمانی قادر هستند که همسر دوم به صورت دائمی یا موقتی اختیار کنند که از جانب همسر اول و همچنین دادگاه اجازه بگیرند. ولی اگر که مرد تصمیم به ازدواج مجدد بگیرد اما این کار را بدون اجازه همسر اول و دادگاه انجام دهد، مرتکب خیانت شده است. پس فرقی نمی‌ کند که مرد به صورت شرعی همسر اختیار کرده باشد و یا به صورت نامشروع با زن دیگر در ارتباط باشد در هر صورت مرتکب خیانت شده است.

طبق قوانین موجود در کشور رابطه مرد با زن نامحرم رابطه نا مشروع است. بر این اساس مرد مجرم است و باید مجازات شود. برای طلاق به خاطر خیانت مرد لازم است که زن دلایل خود را به دادگاه ثابت کند تا دادگاه حکم طلاق زن را صادر کند. شاید این سوال برای بانوان پیش بیاید که چگونه می‌ توان خیانت مرد را ثابت کرد؟

در حقیقت با توجه به نوع خیانت مرد، روش اثبات آن نیز متفاوت است. همان طور که گفتیم یکی از مصادیق خیانت مرد ازدواج دوباره او بدون کسب اجازه از همسر اول می‌ باشد. روش اثبات خیانت مرد با توجه به این که ازدواج او دائم و یا موقتی باشد، فرق می‌ کند.

در صورتی که ازدواج دوباره مرد به صورت دائم باشد، ازدواج او در دفاتر اسناد رسمی طلاق و ازدواج به صورت کامل ثبت می‌ شود. همچنین در صورت ازدواج دائم، این مورد در شناسنامه او ثبت می‌ شود. پس با استناد به شناسنامه مرد و یا با رجوع به دفاتر ثبت اسناد رسمی ازدواج، می‌ توان ازدواج دائمی مرد را اثبات کرد. اما در صورتی که ازدواج مرد به صورت موقتی باشد، چیزی در شناسنامه مرد درج نمی‌ شود. به همین خاطر زن باید صیغه نامه مرد را به دادگاه ارائه دهد و یا اطلاعات مربوط به ازدواج موقت او را در دفاتر ثبت اسناد پیدا کند. سپس مستندات خود را مبنی بر ازدواج موقت مرد به دادگاه ارائه دهد.

خیانت مرد

ناتوانی جنسی مرد

یکی از مواردی که باعث عدم حق طلاق برای مرد می‌ شود ناتوانی جنسی مرد است. در حقیقت ناتوانی جنسی مرد از مصادیق عسر و حرج برای زن است. بر طبق ماده 1130 قوانین مدنی کشور اگر که شوهر دارای بیماری سختی باشد و این بیماری باعث اختلال در نظم و زندگی زناشویی زن شود، زن قادر است که برای طلاق از جانب دادگاه اقدام کند. یکی از مصادق این بند ناتوانی جنسی مرد است. اگر که مرد دارای این مشکل است لازم است که زن مدارک خود را مبنی بر این مشکل به دادگاه ارائه دهد. زن باید ثابت کند که همسرش دارای ناتوانی جنسی است. در واقع با استفاده از این مدارک می‌ توان از محضر دادگاه درخواست طلاق کرد.

با اثبات عسر و حرج به خاطر ناتوانی جنسی مرد، دادگاه به عدم امکان سازش زوجین گواهی می‌ دهد. با گواهی از سمت دادگاه مبنی بر عدم سازش، زن قادر است که دادخواست طلاق خود را ثبت نماید.

در هنگام ثبت طلاق از طرف زن، لازم است که مدارک لازم مبنی بر ناتوانی جنسی مرد در دادخواست به طور کامل ثبت شود. سپس باید مدارک پزشکی در دادخواست طلاق پیوست شود. زن به موجب این مدارک می‌ تواند درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه نماید.

در حقیقت قاضی دادگاه فقط به خاطر ناتوانی جنسی مرد، حکم طلاق را برای زن صادر نمی‌ کند و برای این که به خاطر ناتوانی جنسی مرد حکم طلاق برای زن صادر شود، لازم است که عسر و حرج زن به خاطر این موضوع در دادگاه ثابت شود.

مصادیق دیگر عدم حق طلاق برای مرد

بدرفتاری با زن به گونه‌ ای که ادامه زندگی زناشویی برای زن غیر ممکن و خارج از تحمل او باشد.

دیوانگی مرد به گونه‌ ای که طلاق به صورت شرعی ممکن نباشد. در مورد این مورد باید گفت که بیماری اسکیزوفرنی یکی از مصادیق دیوانگی مرد است. در این زمینه شرط عدم حق طلاق برای مرد، ارائه مدارک پزشکی مرد است.

عدم رعایت حکم دادگاه مبنی بر منع اشتغال مرد به شغلی که با حیثیت خانوادگی زوجه دارای منافات است.

محکوم شدن مرد به صورت قطعی به ۵ سال حبس و یا بیشتر و یا محکومیت مرد به پرداخت جزای نقدی که مرد از پرداخت آن کاملاً عاجز است و به به خاطر عدم پرداخت این مبلغ باید ۵ سال زندانی شود.

محکومیت زوج به صورت قطعی به جرم و جنایتی که با آبرو و حیثیت خانوادگی زوج منافات دارد و باعث از بین رفتن شئونات زوج می‌ شود.

کلام آخر

در این مقاله به بررسی شرایط عدم حق طلاق برای مرد پرداختیم. این شرایط شامل مسائلی مثل ترک انفاق، اعتیاد، ناتوانی جنسی، خیانت و مسائل دیگری است که به طور کامل در مقاله برای شما توضیح دادیم. در پایان، می توان گفت که شرایط عدم حق طلاق برای مرد، به عنوان یک موضوع پیچیده و چالش برانگیز، نیازمند بررسی و توجه دقیق است. اثبات این شرایط در دادگاه توسط زن و ممکن است کمی سخت و طاقت فرسا باشد. برای هر گونه انتقاد و پیشنهاد وارد سایت وکیل چی شوید.

5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا