وکیل

وکیل به شخصی گفته می شود که بر اساس قرارداد، از طرف شخص دیگری اعم از حقوقی یا حقیقی مأمور انجام کاری می شود. وکالت عقد جایز است که به موجب مقررات قانون مدنی منعقد می شود. وکالت انواع مختلفی دارد و با توجه به حوزه فعالیت خویش؛ هر کدام وظایف خاص خود را دارند.

انواع وکالت:

وکالت مطلق: منظور از وکالت مطلق تعیین وکالت در کلیه امور است و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل از قبیل خرید و فروش یا پرداخت مخارج خانواده می باشد. بنابراین در این نوع عمل وکیل نیازی به اجازه موکل ندارد.
وکالت مقید: وکالت مقید به این معنا است که مورد وکالت معین است و وکیل فقط باید در مورد مشخص شده مانند خرید خانه یا فروش خودرو اقدام کند.
وکالت قضایی: در این نوع وکالت، وکیل نماینده در امور قضایی می شود و امور حقوقی موکل را بر عهده دارد، زیرا رسیدگی به پرونده های قضایی نیازمند دانش و تخصص کافی است.
وکالت ساده: در این نوع وکالت، موکل حق عزل و فسخ قرارداد را در هر زمانی دارد.
وکالت بلاعزل: در این نوع وکالت، موکل حق عزل یا فسخ قرارداد را ندارد.
وکالت تام الاختیار: در این نوع وکالت، وکیل برای انجام امور مندرج در قرارداد نیازی به اذن موکل ندارد.

سایت وکیل چی با معرفی بهترین وکلای ایران و بهترین وکیل تهران و همچنین ارائه مطالب مفید در رابطه با حوزه وکالت سعی نموده؛ به کسانی که در پی یافتن بهترین وکیل در شهر و محل سکونت خود هستند، کمک نماید.

دکمه بازگشت به بالا