نکات حقوقی

چگونه مهریه قسط بندی می شود؟⭐【سال1403】⚖️

مهریه یکی از حقوق مالی زن است و در زمان عقد با توافق طرفین اموالی که به صورت منقول و یا غیرمنقول باشد مانند پول نقد، طلا، سکه، ملک به عنوان مهریه تعیین می شود و در دفتر ازدواج رسمی ثبت می گردد و از آن زمان، مهریه از جانب زن قابل مطالبه خواهد بود. اما اکثریت زنان در زمان طلاق مهریه خود را از همسرشان درخواست می کنند. حال این سوال پیش می آید که اگر مرد توانایی مالی در پرداخت مهریه را نداشته باشد چگونه مهریه قسط بندی می شود؟ در این مقاله قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم و در این زمینه اطلاعات مفیدی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم با همراه باشید.

مهریه قسط بندی چیست؟

یکی از مهم ترین مسائلی که در طلاق و جدایی زوجین در دادگاه خانواده به آن پرداخته می شود مهریه و نحوه پرداخت آن است. همانطور که می دانید مهریه یکی از حقوق مالی زن بوده و یکی از دیون مرد می باشد که موظف به پرداخت آن است. در صورتی که مرد توانایی مالی در پرداخت مهریه به صورت یک جا را نداشته باشد که در قانون با نام اعسار از پرداخت مهریه نامیده می شود می تواند درخواست خود را مبنی بر مهریه قسط بندی شده به دادگاه ارائه دهد.

مهریه قسط بندی شده و یا تقسیط مهریه به این معنا است که براساس حکم دادگاه مرد مهریه زن را به صورت اقساط پرداخت کند که میزان قسط بعد از بررسی های لازم در مورد میزان توانایی مالی و درآمد مرد از سوی دادگاه تعیین می گردد. به عبارتی دیگر اقساط در مهریه قسط بندی شده باید به گونه ای باشد که مرد قادر به پرداخت باشد.

مهریه قسط بندی چیست؟

چگونه مهریه قسط بندی می شود؟

زمانی که زن برای مطالبه مهریه اقدام می کند اگر مرد توانایی مالی داشته باشد مهریه زن را کامل پرداخت می کند. در غیر این صورت مرد می تواند دادخواست اعسار و یا همان مهریه قسط بندی شده را به دادگاه ارائه دهد و تا زمانی که دادگاه دادخواست اعسار را جهت تعیین تکلیف نهایی مورد بررسی قرار می دهد حکم جلب مرد صادر نمی شود ولی اگر مرد به هر دلیلی بدون ارائه داخواست اعسار از پرداخت مهریه امتناع کند امکان جلب او وجود دارد.

بعد از پذیرفته شدن دادخواست اعسار، قاضی متناسب با وضعیت مالی و درآمد مرد مهریه را قسط بندی کرده و مرد موظف است که اقساط تعیین شده را در زمان مقرر پرداخت کند. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که میزان مهریه قسط بندی شده از قبل مشخص نشده و تعیین آن به نظر قاضی پرونده بستگی دارد.

در مواردی که درخواست طلاق از طرف زوج باشد دادگاه برای پرداخت مهریه سختگیرانه تر عمل می کند و حتی در مواردی درخواست اعسار نیز پذیرفته نخواهد شد و این مورد می توان یکی از معایب طلاق از طرف مرد به شمار آید. لازم است که بدانید براساس قانون جدید طلاق و مهریه پیش قسط و اقساط مهریه قسط بندی شده باید کامل و منظم پرداخت گردد در غیراین صورت امکان جریمه و جلب مرد وجود دارد.

رسیدگی به درخواست مهریه قسط بندی، در دادگاه به چه صورت است؟

بعد از ارائه دادخواست مهریه از طرف زن، دادگاه سه بار اخطاریه مراجعه به مرجع قضایی مربوطه جهت رسیدگی و پرداخت مهریه را برای مرد ارسال می کند. اگر زوج به این اخطاریه ها بی توجهی کند حکم جلب او به درخواست زوجه صادر می گردد. اجرای حکم مهریه قسط بندی شده از زمانی است که حکم به مرد ابلاغ شده است که در این صورت مرد موظف است براساس تاریخ های تعیین شده قسط مهریه را پرداخت کند.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که هر فردی به نمایندگی از طرف مرد می تواند مهریه قسط بندی شده را پرداخت کند ولیکن در مورد دریافت تنها خود زوجه باید اقدام کند مگر این که وکالت قانونی به شخصی دیگر برای دریافت داده باشد.

رسیدگی به درخواست مهریه قسط بندی، در دادگاه به چه صورت است؟

قسط بندی مهریه در طلاق یک طرفه چگونه است؟

در طلاق یک طرفه از جانب مرد بعد از این که زوج دادخواست مربوطه را به دادگاه ارائه می دهد براساس ماده 29 قانون حمایت از خانواده، علاوه بر رسیدگی و پیگیری حکم طلاق، حقوق مالی زن از جمله مهریه که باید توسط مرد پرداخت شود نیز مورد بررسی قرار می گیرد. در طلاق از طرف مرد برای قسط بندی مهریه دو حالت وجود دارد:

  • در حالت اول، اگر زوجه قبل از این که مرد درخواست طلاق را به دادگاه ارائه دهد برای مطالبه مهریه خود به صورت قانونی اقدام کرده باشد دادگاه رسیدگی کننده به پرونده طلاق، پرونده مهریه را حتی اگر در شعبه دیگری باشد مورد بررسی قرار می دهد. در این حالت مرد می تواند تقاضای مهریه قسط بندی را از مرجع قضایی مربوطه داشته باشد و این درخواست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
  • حالت دوم، زمانی است که زوجه درخواست مطالبه مهریه را نداده باشد و مرد درخواست طلاق را به دادگاه خانواده ارائه دهد. در این مورد مرد می تواند بعد از این که حکم طلاق صادر گردید برای دادخواست اعسار از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام کند. دادگاه بعد از تعیین وقت و انجام بررسی های لازم و روند قانونی پرونده، رای نهایی را در مورد مهریه قسط بندی صادر می کند اما اگر در مراحل طلاق از طرف مرد دادخواست اعسار پذیرفته نشود پرداخت مهریه چگونه خواهد بود؟

در این حالت مرد موظف است که کل مهریه زن را به صورت یکجا و کامل پرداخت کند در غیر این صورت ثبت طلاق امکان پذیر نخواهد بود ولیکن اگر اعسار پذیرفته شود مرد باید پیش پرداخت تعیین شده را پرداخت کند سپس ثبت طلاق انجام می شود.

آیا در طلاق توافقی قسط بندی مهریه امکان پذیر است؟

در طلاق توافقی، زوجین قبل از طرح دادخواست طلاق، در موردتمام مسائل مالی و غیر مالی ازجمله مهریه با هم به توافق می رسند و توافقنامه مربوطه به صورت مکتوب به دادگاه ارائه می شود و دادگاه نیز این توافقنامه را قبول کرده و حکم طلاق صادر می شود. اما سوال این است که در طلاق توافقی چگونه مهریه قسط بندی می شود؟

در این نوع از طلاق طرفین در مورد قسط بندی مهریه، میزان یپش قسط و حتی تاریخ و نحوه پرداخت آن نیز با هم به توافق می رسند. لازم است که بدانید حتی اگر پرداخت بخشی از اقساط مهریه به بعد از ثبت طلاق موکول شود از نظر قانون ازدواج مجدد زن بلامانع بوده و می تواند برای دریافت مهریه خود اقدام کند.

بعد از تعیین تعداد اقساط مهریه و توافق زوجین در این مورد، دیگر امکان تعدیل و یا تغییر اقساط به درخواست مرد مبنی بر عدم توانایی مالی در پرداخت وجود ندارد و در صورت توافق میان زوجین قبوض اقساط توسط دفتر ثبت طلاق صادر می شود. چنانچه مرد در پرداخت مهریه قسط بندی شده امتناع ورزد زن می تواند برای درخواست رسیدگی از طریق قانون اقدام نماید و لازم به ذکر است امکان صدور حکم جلب تا پرداخت 110 سکه و یا معادل ریالی آن امکانپذیر می باشد.

ولیکن برای مهریه بیش از 110 سکه، زوجه می تواند جهت توقیف اموال اقدام نماید و در صورت شاغل بودن مرد با دریافت حقوق ماهیانه دولتی، یک سوم الی یک چهارم حقوق او توقیف و به عنوان اقساط مهریه به زن پرداخت می شود. علاوه بر موارد فوق الذکر زن می تواند در صورت عدم پرداخت مهریه قسط بندی از سوی مرد صدور حکم ممنوع الخروجی او را نیز از دادگاه دریافت کند.

آیا در طلاق توافقی قسط بندی مهریه امکان پذیر است؟

اموال قابل توقیف برای مهریه

کلیه اموال منقول و غیرمنقول به شرطی که جزء مستثنیات دین نباشد برای مهریه قابل توقیف می باشد و مرد نمی تواند به این امر اعتراض کند. از اموال با قابلیت توقیف می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • اموال غیر منقول مانند زمین، آپارتمان و خانه
  • اموال منقول مانند سهام، اتومبیل، حساب سپرده، حقوق پرسنلی ( در صورت نداشتن همسر و فرزند تا یک سوم حقوق و در صورت داشتن همسر و فرزند تا یک چهارم حقوق قابل توقیف می باشد)

کلام آخر

مهریه همواره یکی از مهم ترین پرونده هایی است که در دادگاه خانواده مطرح می شود و همانطور که می دانید مهریه دینی است که باید توسط زوج پرداخت شود. لذا توصیه می کنیم در صورت عدم توانایی مالی در پرداخت این دین، جهت اقدام برای مهریه قسط بندی حتما به وکیل متخصص در حوزه خانواده مراجعه کنید.

 در صورت هرگونه انتقاد و پیشنهاد می توانید از طریق سایت وکیلچی با ما در ارتباط باشید.

معیار دادگاه برای قسط بندی مهریه چیست؟

معیار مشخصی در قانون وجود ندارد ولی در آمد مرد و گزارش گردش حساب وی و همچنین شرایط مالی زن میتواند به عنوان معیار در نظر گرفته شود.

تعدیل قسط بندی مهریه به چه صورت است؟

اگر شرایط مالی مرد تغییر کند به طوری که قسط بندی کنونی ناعادلانه باشد می توان درخواست تعدیل مهریه کرد.

چه مدارکی برای دریافت حکم اعسار لازم است؟

لیست گزارش اموال ، فیش حقوقی و همچینین استشهاد نامه می تواند برای نشان دادن وضعیت مالی مناسب باشد.

5/5 - (1 امتیاز)

رقیه فتاحی

رقیه فتاحی هستم، لیسانس کامپیوتر دارم و بخاطر علاقه ای که به مسائل حقوقی و نویسندگی دارم، از سال 1398 کار محتوانویسی انجام می دهم و سعی می کنم اطلاعات حقوقی خودم را به روز کنم تا در سایت وکیل چی اطلاعات مفید و جدیدی را در اختیار کاربران قرار دهم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 9 =

دکمه بازگشت به بالا