نظیم و نگارش انواع قرارداد

در بیان اهمیت تنظیم قرارداد در روابط کاری و تجاری اشخاص، همین بس که امروزه میلیون ها پرونده قضایی در کشور در نتیجه فقدان قرارداد بین طرفین دعوا و یا تنظیم غیر تخصصی آن است. در کشور ما به تازگی فرهنگ تنظیم قرارداد جایگاه خود را پیدا نموده است و تا پیش از این، حتی بسیاری از مدیران نیز از اهمیت تنظیم تخصصی قراردادها مطلع نبوده اند. در اینجا منظور از قرارداد، تعهدنامه ای است که به صورت تخصصی و با علم به تمامی قوانین و حقوق طرفین تنظیم شده باشد و در صورت بروز مشکل و طرح دعوا، قابل استناد باشد.

بدیهی است که چنین قراردادی باید با وقت زیاد و اشراف به شرایط دو طرف تعهدنامه تنظیم شده باشد. بسیاری از افراد با آگاهی از اهمیت وجود یک قرارداد جامع و کامل، تنظیم قرارداد را به عهده وکیل تنظیم قرارداد ها میسپرند.

در ایام قدیم مرسوم بوده است که برای انجام کاری، قراردادها را به صورت شفاهی منعقد می‌کردند، که این نوع قراردادها دچار شبهاتی بود و در آخر کار دو طرف به محکمه‌های قضایی می‌کشید؛ در برخی اوقات نیز قراردادها به صورت کتبی و بدون رعایت اصول نگارش نوشته می‌شدند که در حین کار باز هم دو طرف به مشکلات حقوقی زیادی برخورد می‌کردند.

اما در این دهه افراد می‌دانند که باید برای انجام کار و وظیفه، قراردادی با اصول صحیح را نگارش و امضا کنند تا درگیر کارهای حقوقی بعد از آن نشوند. بنابراین امروزه آشنایی با متن قراردادها و کسب مهارت و تجربه کافی برای نگارش یک متن قرارداد اصولی از ضروری‌ترین کارها برای موفقیت در قراردادنویسی و مسائل حقوقی است.

چه نوع قرارداد هایی رایجی وجود دارند ؟

قراردادها انواع مختلفی دارند؛ مانند: قرارداد استخدام، قرارداد ساخت ساختمان، قرارداد مشارکت، قرارداد اجاره، قرارداد فروش، قرارداد ازدواج و… که در هر حیطه و زمینه‌ای متفاوت می‌باشند. در این مطلب سعی داریم اصول نگارش متن قرارداد را به صورتی با شما در میان بگذاریم که بتوانید از آن در تمام موارد قراردادنویسی استفاده کنید.

فواید نوشتن یک قرارداد کدامند ؟

پیشگیری از هرگونه اختلاف احتمالی در آینده
افزایش بهره‌وری و کیفیت کار
حفظ روابط کاری و اقتصادی به طور مستمر
جلوگیری از اتلاف وقت و از بین رفتن حق و حقوق طرفین
کاهش ضرر و زیان ناشی از مسائل بوجود آمده در حین انجام کار (موضوع قرارداد)
جلوگیری از اختلاف نظرها در هنگام انجام کار و دعواهای حقوقی
نکات مهم و نحوه نوشتن متن قرارداد