دستمرد وکیل برای طلاق توافقی در تهران و کرج

  • بدون حضور زوجین
  • ۱۰ تا ۲۰ روز کاری
  •  دو وکیل  

همانطور که می دانید توافق فی ما بین وکیل و موکل و قرارداد آن ها دارای اعتبار قانونی است. بدیهی است که با توجه به نوع پرونده و شخصیت علمی و تجربی وکیل، حق الوکاله وکلا متفاوت می باشد. اما با توجه به این که وکیلچی در امور خانواده و در پرونده های مرتبط به آن می باشند هزینه وکیل طلاق توافقی را منصفانه  برای این دست پرونده ها در نظر گرفته است که سعی می شود با بهترین کیفیت و در کمترین زمان – اگر زوجین تمایل داشته باشند – پرونده را به سر انجام و صدور رای برسانند.

هزینه وکیل طلاق توافقی و هزینه های جانبی :

حدود مبلغ ۲۰۰ هزار تومان هزینه دادرسی و دفتر خدمات الکترونیک است و ۱۶۰هزار تومان هم هزینه مشاوره  و داوری دادگاه که همگی توسط ما پرداخت می شود. هزینه مشاوره بهزیستی، هزینه دادرسی و مشاوره دادگاه همه در دل حق الوکاله ذکر شده است.

مطلب مرتبط :   آیا در دوران عقد هم می توان شکایت کیفری ترک انفاق کرد؟

سوال می شود یک وکیل می تواند از جانب زوجین اعلام وکالت کند که در جواب باید گفت که امکان وکالت همزمان زن و شوهر در طلاق توافقی توسط یک وکیل وجود ندارد ولی یکی از زوجین می تواند وکیل اختیار کند و دیگری بدون وکیل همراه وکیل برای انجام مراحل طلاق توافقی حضور یابد.

آیا اجبار قانونی در گرفتن وکیل برای طلاق توافقی است؟ خیر. فقط در موردی که زوجه یا شخص دیگری از شوهر وکالت در طلاق دارد الزامی است که از جانب شوهر وکیل دادگستری اعلام وکالت نماید.