ازجمله خدمات موثر و واقع بینانه وکیل دادگستری حسن وحدانی، نگارش دادخواست تجدیدنظر برای کاربران و مدعیان حق میباشد پیشنهاد وکیل پایه یک دادگستری حسن وحدانی برای نگارش دادخواست تجدید نظر و مشاوره حقوقی نگارش دادخواست تجدید نظرخواهی این هست که از خدمات مشاوره حقوقی این وکیل یکبار استفاده نمایید تا کل دغدغه خدمات مشاوره حقوقی برای همیشه از ذهتان پاک گردد که این عبارت موید تضمینی بودن خدمات حقوقی وکیل پایه یک دادگستری حسن وحدانی میباشد.

وکیل پایه یک دادگستری حسن وحدانی با شعار “وکیل خودتان باشید”  آمادگی ارائه خدمات نگارش دادخواست تجدیدنظر بهمراه مشاوره حقوقی نگارش هرگونه دادخواست اعم از مشاوره حقوقی دادخواست طلاق، مشاوره حقوقی دادخواست مهریه، مشاوره حقوقی دادخواست نفقه، مشاوره حقوقی دادخواست خلع ید، را باکمترین هزینه ممکن برایتان دارد. شاید بدون استفاده از تکنولوژی IT و ICT این امر غیر ممکن باشد. اگر میخواهید با کمترین هزینه ممکن خودتان پی گیری پرونده خودتان را انجام دهید می توانید از خدمات نگارش دادخواست تجدید نظر ما استفاده بفرمایید.

برای ارسال درخواست نگارش دادخواست تجدید نظر می بایست با وکیل پایه یک دادگستری حسن وحدانی با شماره تلفن 09127976041 در ارتباط باشید  تا ضمن دریافت مشاوره حقوقی، از خدمات نگارش دادخواست تجدید نظر ما توسط وکیل مجرب استفاده بفرمایید. ارسال درخواست نگارش دادخواست تجدیدنظر

وضعیت حکم صادره در مورد دعوی اصلی و طاری از لحاظ قابل تجدیدنظر بودن

پرسش: چنانجه خواهان دعوی اصلی،خواسته دعوی را که از جمله دعاوی مالی است کمتر از سه میلیون ریال تقویم کند و خوانده دعوی ،دعوی متقابل مطرح و خواسته را بیش از سه میلیون ریال مقوم سازد وضعیت حکم صادره در مورد دعوی اصلی و طاری از حیث قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن چگونه است؟

اتفاق نظر: دعوی طاری با دعوی اصلی مرتبط است،با توجه به اینکه بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۱قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم در هریک از دو دعوی موثر در دیگری است قابلیت تجدیدنطر خواهی دعاوئ طاری به دعوی اصلی تسری پیدا میکند و دعوی اصلی به تبع دعوی طاری قابل تجدیدنظر خواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) مدنی : مطابق ماده ۱۴۱قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه دعوی تقابل با دعوی اصلی ناشی از یک منشا بوده و ارتباط کامل داشته باشند تواما رسیدگی میشوند و چون اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری است در فرض سوال به
تبعیت قابلیت تجدیدنطرخواهی دعوی تقابل،رای دادگاه نسبت به دعوی اصلی و طاری که در یک حکم صادر میشود قابل تجدیدنظر خواهد بود.