الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل ملکی

/v-melki

دعوی مربوط به اموال غیر منقول مانند ملک  و زمین نوعا دعوی حقوقی بوده که  به عنوان دعوی ملکی شناخته می شود. هرچند  گاهی اوقات این دعوی جنبه ی  کیفری نیز می گیرد مانند فروش مال غیر و یا غصب  و تصرف عدوانی


با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

برای ثبت سفارش و مشاوره رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید!
info@vakilchi.com
02144425627