– برتری از رقبا و سهم بیشتر در فروش
– سود بیشتر به دلیل اعتبار حقوقی بوجود آمده
-ایجاد اعتبار بسیار زیاد در کسب و کار و نزد مشتریان و در نتیجه اعتماد بیشتر طرف مقابل
-امکان اخذ نمایندگی های شرکت های داخلی و همچنین بین المللی
-امکان استفاده از انواع تسهیلات مختلف و وام های بزرگ بانکی و همچنین استفاده از امکانات و تجهیزات ایجاد شده توسط سازمان های مختلف دولتی
-تقسیم و توزیع مسئولیت ها و همچنین وظایف بین اعضای شرکت
– امکان تبلیغات به صورت رسمی برای شرکت
-مبادلات تجاری بین المللی و داخلی با سایر شرکت ‌ها و کشورها
-افزایش اعتبار با گذشت زمان نزد رقبا
-واضح بودن و شفافیت تمام اطلاعات شرکت‌ ها
-شرکت در انواع مناقصه‌ها و مزایده‌ها
-برخورداری تمام اعضای شرکت مورد نظر از حقوق قانونی وسود