1. خدمات ما برای ثبت شرکت

۱- به شما کمک می کنیم شرکتی را ثبت کنید که مالیات کمتری پرداخت کنید.

۲- به شما کمک می کنیم تا از تسهیلات بانکی یا تسهیلات شرکت های دانش بنیان استفاده کنید.

۳- به شما کمک می کنیم محصولات یا خدمات خود را بهتر بفروشید.

۴- به شما کمک می کنیم در جذب مشتری در شبکه های اجتماعی و بین رقبا، بهترین سوددهی را داشته باشید.

۵- به شما کمک می کنیم بهترین نوع شرکت را بر اساس اهدافتان انتخاب کنید.

۶- به شما کمک می کنیم بر اساس نیازتان بهترین نوع شرکت را ثبت کنید .

برای ثبت شرکت لازم است تمام اصول لازم قانونی در اساسنامه رعایت شود. ما بر اساس اهداف شما که می تواند یکی از موارد زیر باشد:

۱- عقد قرارداد با شرکت ها و ادارات خصوصی یا دولتی

۲- جذب مشتریان بزرگ تر و کسب اعتبار بین مشتریان

۳- شرکت در مناقصات یا نمایشگاه های مختلف

۴- اخذ وام از بانک ها

۵- توسعه کسب و کار قبلی تان