6. انجام امور مالیاتی
روش تنظیم اظهارنامه

در اظهارنامه مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده باید ذکر شود .موضوع اظهارنامه ،عنوان مطلبی است که در متن اظهارنامه قسمت خلاصه اظهارات شرح داده میشود.در اظهارنامه مشخصات و اقامتگاه مخاظب هم باید قید شود.در قسمت خلاصه اظهارات ،آنچه که مورد نطر اظهار کننده است و میخواهد به طرف دیگر ابلاغ کند توضیح می دهد.
با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

برای ثبت سفارش و مشاوره رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید!
info@vakilchi.com
02144425627