3. تنظیم قرارداد

 

تنظیم و نگارش انواع قرارداد

در بیان اهمیت تنظیم قرارداد در روابط کاری و تجاری اشخاص، همین بس که امروزه میلیون ها پرونده قضایی در کشور در نتیجه فقدان قرارداد بین طرفین دعوا و یا تنظیم غیر تخصصی آن است. در کشور ما به تازگی فرهنگ تنظیم قرارداد جایگاه خود را پیدا نموده است و تا پیش از این، حتی بسیاری از مدیران نیز از اهمیت تنظیم تخصصی قراردادها مطلع نبوده اند. در اینجا منظور از قرارداد، تعهدنامه ای است که به صورت تخصصی و با علم به تمامی قوانین و حقوق طرفین تنظیم شده باشد و در صورت بروز مشکل و طرح دعوا، قابل استناد باشد.
با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

برای ثبت سفارش و مشاوره رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید!
info@vakilchi.com
02144425627