وکیلچی حساب با بکارگیری کادری مجرب و با سابقه جهت کمک به ارتقای  کیفیت، مثمر ثمر بودن و توسعه شرکت ها و پیشرفت آنها در تمام زمینه های و  همراه با رسالت مسئولیت پذیری شروع به فعالیت نموده است. مشاورین و  کارشناسان این موسسه براساس چارچوب ها و استاندارد های روز حسابداری با  ارائه به هنگام گزارشات مالی صحیح و جامع ، شیوه ای از خدمات رسانی به  صاحبان کسب و کار را بر مبنای صداقت ، اعتماد و تعهد اخلاقی ارائه می  نماید. از جمله خدمات شرکت آریا حساب:

– تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و عملکرد مطابق با قانون مالیات های مستقیم

 – تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و لیست صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 

 – تهیه لوایح مالیاتی جهت ارائه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی 

 – دفاع مالیاتی و حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی 

 – پیگیری اعتراض مالیاتی در مراحل مختلف توافق با رئیس اداره امور مالیاتی ،هیئت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی


 چنانچه در این زمینه سوال دارید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.