یکی از اوراق پرکاربرد در دادگستری و در مسیر احقاق حق اظهارنامه میباشد حال اظهارنامه چیست و دقیقا چه کاربردهای دارد؟ نحوه تنظیم اظهارنامه چطور است؟

اینکه اظهارنامه چه کاربردهای عالی میتواند داشته باشد بر وکلای خبره پوشیده نیست، شما نیز می توانید با اخذ مشاوره از وکلای پایه یک دادگستری وکیلچی از کاربرد های اظهارنامه مطلع شوید و نگارش اطهارنامه خود را به وکیل متخصص بسپارید. وکیلچی، کمترین هزینه نگارش اظهارنامه را در با کیفیتترین حالت ممکن به شما می دهد.

تنظیم اظهارنامه توسط یک وکیل حاذق می تواند منشاء مطالبه خسارت خواهان باشد یا از ادعای مطالبه خسارت طرف مقابل جلوگیری نماید. از مزایای تنظیم اظهار نامه توسط وکیلچی می توان به مواردی همچون : هموار شدن مسیر برای رسیدن به نتیجه مطلوب اشاره کرد.

اظهارنامه یکی از اوراق قضایی هست که برای رسیدن به حق خودتان، قبل از طرح شکایت و یا دادخواست، حق خودتان را از طرف دعوی مطالبه میکنید البته برگه اظهارنامه را از قسمت فروش تمبر دادگستری میتوانید تهیه نمایید.

اظهارنامه در برخی از دعوی کاربرد اجباری دارد یعنی باید قبل از تنظیم شکایت و یا دادخواست حتما موارد حق خود را از طریق اظهارنامه از طرف دعوی مطالبه نمایید، مثلاً قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ وقتی که محلی را به کارگر، سرایدار، خادم و به طور کلی به هر امین دیگری سپرده‌ایم، اگر شخص مورد نظر از استرداد مال امانی امتناع نماید و در صورتی که شخص امانت دار پس از ۱۰ روز از زمان ابلاغ اظهار نامه محل مزبور را بازپس ندهد، متصرف عدوانی محسوب می‌گردد. بنابراین در این مورد می‌توان دعوی رفع تصرف عدوانی را مطرح نمود و از مزایای این دعوی که خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی می‌گردد، استفاده کرد.

البته باید در نظر داشته باشید دربرخی از دعوی نباید برای طرف دعوی اظهارنامه ارسال نمایم چون طرف دعوی از قصد شکایت و یا دادخواست شما مطلع می گردد. مثلا در دعوی مطالبه وجه چک وقتی شما قبل از دادخواست صدور قرار تامین خواسته با اظهارنامه حق خود را مطالبه نمایید، طرف دعوی شما بلافاصله کلیه اموال خود را برای اینکه از سوی دادگاه توقیف نشود را مخفی و یا به نام دیگران منتقل میکند لذا حتما قبل از طرح دعوی از وکیلچی، مشاوره حقوقی اخذ نمایید .