کارشناس امور حقوقی و متخصص در زمینه:

  •  ملکی
  •  شرکت ها
  •  انحصار وراثت
  •  کیفری (جرائم)
  •  دیوان عدالت اداری
  •  داوری
  •  خانواده
  •  قراردادها
  •  وصول مطالبات

رزرو مشاوره با امیر علی عبداله پور

سوابق:
عضو هیئت مدیره گروه حقوقی امین که متخصص در امر قبول دعاوی و وکالت می باشد و دارای شعب حقوقی در تهران کرمان مشهد و قم می باشد.

عضو دپارتمان حقوقی امین

نماینده حقوقی شرکت نت ایران

نماینده حقوقی شرکت امید

مدیر حقوقی موسسه آموزشی اندیشه امید

مشاور حقوقی شرکت های مختلف تولیدی صنعتی تعاونی و ...

تعرفه ارائه مشاوره حقوقی : هزینه مشاوره تخصصی هر 20 دقیقه معادل 100هزارتومان می باشد

رزرو مشاوره با امیر علی عبداله پور