زمانی که رای دادگاه بدون اطلاع خوانده دعوا صادر شود، وی می‌تواند به این حکم اعتراض کند. به این اعتراض اصطلاحا اعتراض ثالث می‌گویند. با ما در این مقاله همراه شوید تا مختصرا به شرح نمونه دادخواست اعتراض ثالث بپردازیم.

معمولا در دادگاه‌ها بعد از اینکه مدارک موجود بررسی می‌شود، رای صادر می‌شود و این رای لازم الاجرا است. اما گاهی اوقات ممکن است، پس از صدور رای دادگاه، خوانده دعوا در جریان رسیدگی به پرونده نباشد و بدون اطلاع وی رای نهایی صادر شود. در این شرایط ممکن است خوانده دعوا دچار ضرر و زیان شود. به همین علت در قانون آمده است که در چنین شرایطی خوانده دعوا می‌تواند به این حکم اعتراض کند. اعتراض به حکم صادر شده را اعتراض ثالث می‌گویند.

در واقع نمونه دادخواست اعتراض ثالث شامل سه نوع مختلف است که در ادامه آن‌ها را بیان می‌کنیم:

انواع نمونه دادخواست اعتراض ثالث

اعتراض ثالث اصلی

این دقیقا همانند مطالب گفته شده در بالا است. یعنی زمانی که خوانده نسبت به حکم صادر شده اطلاعی نداشته باشد و در موقع اجرای حکم متوجه شود. شرایط و مراحل نمونه دادخواست اعتراض ثالث اصلی به شرح زیر است:

  • در ابتدا خوانده دعوا باید به طور رسمی اعتراض ثالث خود را به دادگاه تقدیم کند.
  • در این مرحله رایی که دادگاه صادر می‌کند، قطعی است.
  • هر دو محکوم‌له و محکوم‌علیه باید همان شخص خوانده دعوا باشد.
  • رسیدگی به این اعتراض و ترتیب آن مانند همان دادرسی اولیه است.

اعتراض ثالث طاری

اگر شخصی از طرفین در جلسه دادرسی به تصمیم دادگاه اعتراض داشته باشد و برای اثبات حق خود اعتراض بگذارد، در این مواقع اگر شخص مقابل نیز برای دفاع از حق خود به استناد طرف مقابل اعتراض کند؛ به این نوع اعتراض، اعتراض ثالث طاری می‌گویند.

برای ارائه نمونه دادخواست اعتراض ثالث طاری چه شرایطی لازم است؟

  • در این اعتراض برخلاف اعتراض ثالث اصلی به ارائه دادخواست احتیاجی نیست.
  • معمولا اعتراض فوق در همان دادگاه فوق که موضوع اصلی را قضاوت می‌کرد مطرح می شود.

اعتراض ثالث اجرایی

این اعتراضات که معمولا رواج بیشتری دارند، وقتی پیش می‌آیند که دادگاه برای خواسته شخص، اقدام به توقیف کردن اموال (منقول یا غیر منقول) شخص مقابل طرف دعوا می‌کند و در این موقع با وارد شدن شخص سومی به این دعوا، مدعی می‌شود که مال فوق در اختیار وی است.

این مسئله معمولا برای موضوع مطالبه مهریه بیشتر رخ می‌دهد. یعنی زمانی که یکی از زوجین باعث توقیف خودروی همسر خود می‌شود، یکی از دوستان یا اقوام به دادگاه مراجعه می‌کند و ادعای مالکیت خودروی فوق را دارد. در این مواقع این توقیف باطل است.

برای مسموع بودن نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی چه شرایطی لازم است؟

  • شخصی که ادعای مالکیت دارد و معترض است باید به دادگاه صادر کننده مراجعه کند.
  • این دادخواست باید در هر صورت برای هر دو طرف دعوا سندیت داشته باشد.
  • اگر فرد معترض سند رسمی مال فوق را داشته باشد، فورا مال وی رفع توقیف خواهد شد.

در اینجا این نکته وجود دارد که تاریخ سند رسمی مال فوق باید قبل از طرح دعوای توقیف آن مال باشد. یعنی اگر تاریخ سند مال فوق بعد از توقیف مال باشد، نوعی فرار از دین محسوب می‌شود و شخص ثالث باید شکایت کند.


نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک

همانطور که در مطالب بالا متوجه شدید، چنانچه نسبت به توقیف مالی اعتراض داشتید می‌توانید به دادگاه فوق مراجعه کنید و نسبت به توقیف مال فوق اعتراض بگذارید.

برای مثال اگر ملک شخصی به نام آقای محمدی به خاطر بدهی توسط خانم فاتح توقیف شود و در این شرایط آقای گودرزی به دادگاه مراجعه کند و با داشتن سند رسمی آن ملک، ادعای مالکیت ملک توقیفی را داشته باشد، در این شرایط با توجه به ماده 146 قانون مدنی ملک فوق فورا رفع توقیف می‌شود.

در اینجا برای رفع توقیف ملک احتیاجی به صدور اجراییه نیست و فقط اجرای رای سابق با رای جدید دادگاه متوقف می‌شود.

و نکته دیگر اینکه باید به خاطر داشت که فقط با ارائه یک قولنامه نمی‌توان رفع توقیف کرد و حتما باید سند ملک فوق را ارائه داد.

در ادامه یک نمونه دادخواست اعتراض ثالث را بررسی می‌کنیم:

نمونه ای از دادخواست اعتراض ثالث


این نمونه رای که در شعبه ۶۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است پیرامون موضوعات زیر می باشد:

اجرای احکام و اسناد، اعتراض ثالث اجرایی، سند عادی، بیع

چکیده رای

اعتراض ثالث اجرایی فردی که ملک محکومٌ‌علیه را به‌موجب سند عادی خریداری نموده است، قابل ‌پذیرش است چرا که به‌ محض انعقاد بیع مشتری مالک مبیع می شود و توقیف آن از ناحیه خواهان اصلی دعوا، در تعارض با حقوق مالکانه وی قرار می گیرد.

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان بنام میم .الف با وکالت خانم شین.صاد به ‌طرفیت خواندگان بنام‌های نون.کاف و الف.گ. استان تهران به خواسته اعتراض ثالث اجرایی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه ۹۱۰۰۰۶۳۲ مطروحه در این شعبه دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و مندرجات بیع نامه به شماره ۵۳۳۴- ۲۰/۲/۹۰ منضم پرونده و اظهارات و لوایح وکیل خواهان و خوانده ردیف دوم و پروانه بهره‌برداری کشتارگاه دام  مورخه۲/۶/۱۳۹۲ و با توجه  به اینکه بر طبق اسناد مالکیت و پرونده و پروانه بهره‌برداری پلاک مزبور و کشتارگاه متعلق به خوانده به الف.الف  بوده و تاریخ پروانه کسب بهره‌برداری در تاریخ ۴/۹/۱۳۹۱  و تاریخ بیع نامه ۲۰/۲/۹۰ بوده و حاکی از عدم انتقال واقعی و قطعی پلاک بوده و اینکه بیع نامه عادی تاب و مقاومت در مقابل سند رسمی را ندارد و اینکه بیع نامه با توجه به دفاعیه وکیل اتحادیه دلالت بر اثبات مالکیت نداشته و این که ارکان و شرایط موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی محقق نبوده فلذا دادگاه با توجه به احراز عدم مالکیت خواهان در پلاک موردادعا دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخیص نداده و مستنداً به مواد ۱۲۹۱و۱۳۲۱ و۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۴۶و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۲و۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و به مدت ۲۰ روز بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.


برگه دادخواست اعتراض شخص ثالث


بیشتر بخوانیم: روش های انتخاب تضمینی وکیل کیفری


 

در زیر نیز یک نمونه برگ دادخواست اعتراض ثالث را با هم مشاهده می‌کنیم:

 نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی


خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی …/ آدرس: …

خواندگان:

١) خانم/ آقای …/ کد ملی …/ آدرس: …

٢) خانم/ آقای …/ کد ملی …/ آدرس: …

خواسته: اعتراض ثالث نسبت به اجراییه صادره به شماره … صادره از شعبه … دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید … در پرونده کلاسه … و صدور دستور مبنی بر توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی.

دلایل:

    کپی مصدق مبایعه نامه خودرو مورخ ١٢/۵/٩٨

    کپی مصدق ۴ فقره چک

    اجراییه شماره … صادره از شعبه … دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید …

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراما باستحضار می رساند اینجانب در تاریخ ١٢/۵/٩٨ اقدام به خرید یک دستگاه سواری هاچ بک تیوولی مدل ٢٠١۶ از خوانده ردیف اول آقای … به مبلغ ٣١۵ میلیون تومان نموده ام که بین اینجانب و نامبرده مقرر گردید که فی المجلس ١١۵ میلیون تومان نقداً به ایشان پرداخت گردید و الباقی طی ۴ فقره چک به شماره های … هر یک به مبلغ ۵٠ میلیون تومان به ایشان تحویل داده شده است و مطابق با مبایعه نامه، خودرو نیز در تاریخ ١٣/۵/٩٨ به اینجانب تحویل داده شده است.

هم چنین ایشان متعهد گردیده بودند در تاریخ ١٢ بهمن ١٣٩٨ با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره ٣۶ تهران، اقدام به انتقال سند قطعی خودرو نمایند. قابل ذکر است که در تاریخ ٢٨/١٠/٩٨ خودروی اینجانب بعلت طرح دعوای خوانده ردیف دوم بطرفیت خوانده ردیف اول، توقیف گردیده است.

بدلیل عدم اطلاع اینجانب از دعوایی که بین خواندگان محترم مطرح بوده است، خودروی اینجانب در پارکینگ فرودگاه توقیف شده است.

فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه نسبت به اجراییه شماره … صادره از شعبه … دادگاه حقوقی شهید … در پرونده کلاسه … مورخ ١٣/٧/٩٨ معترض ثالث بوده باستناد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صدور حکم به شرح خواسته تقدیمی مورد استدعاست.


ما در این مقاله سعی کردیم نمونه دادخواست اعتراض ثالث را به بهترین وجه بیان کنیم. در صورتی که در چنین شرایطی قرار گرفتید می‌توانید با بهترین وکیل تهران در این زمینه مشورت کنید.